Sözlükte "isnat" ne demek?

1. Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi ya da nedene dayandırma, yükleme, atfetme.
2. Karacılık, kara çalma, iftiraisnat

İsnat kelimesinin ingilizcesi

imputation; ascription, attribution
Köken: Arapça